Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Úvod  » kontakty  » náš tým mateřské školy  » charakterisitka tříd

Charakterisitka tříd


 1. třída - U medvídků

Motto:  Robert Fulghum: "Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské škole."

Věkové složení: 2,5 – 3 roky

 

Naši třídu jsme pojmenovali "U Včeliček. Extra zaměřena je na "Adaptaci dětí na nové prostředí a socializaci". Naše nabídka je adaptace, socializace.

 

 1. třída – U skřítků

Motto: „Kamarády kolem sebe mám, to je dobře, že na světě nejsem sám.

Budeme si spolu hrát, kreslit, zpívat, tancovat. Přitom jistě, však to víme, mnohému se naučíme. Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám.

Věkové složení: 4 – 5 let

 

Po celý rok se v této třídě budeme setkávat se skřítkem Čendou. Ten nás bude učit především samostatnosti. Prostřednictvím vhodné motivace a příběhů si budou moci děti mnohé hry a činnosti samy prožít a vyzkoušet.

Dětem se budeme snažit nabízet činnosti pestré, poutavé a zajímavé, které budou zároveň rozvíjet jejich trpělivost, tvořivost, ale i představivost a fantazii. Upřednostňovat budeme hlavně prožitkové učení a praktické činnosti.

Chceme, aby děti měly dostatečný prostor pro spontánní i řízené pohybové aktivity rozvíjející jejich pohybové a koordinační schopnosti v oblasti hrubé motoriky.

 

 1. třída – U sluníček

Motto: "Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý život."

Věkové složení: 5 – 6 let (předškoláci)

 

Třída Sluníček je věkově homogenní skupinou dětí. Vzhledem k předškolnímu věku dětí při plánování úkolů a činností bereme zřetel na rovnoměrný rozvoj všech složek osobnosti a vzdělávání ve všech oblastech. Naším hlavním úkolem je připravovat děti na nástup do povinné školní docházky. Třída Sluníček je třída s výtvarným zaměřením, kde si děti osvojují různé výtvarné techniky. Zároveň se zaměřujeme na rozvoj komunikačních dovedností – k tomu slouží tzv. „logopedické středy“.

 

 1. třída – Cool Kids

Motto:

Věkové složení: 5 - 7 let (předškoláci)

 

Vítáme Vás ve 4. třídě s názvem „Cool Kids – angličtinou hravě. Seznamujeme se s anglickým jazykem viz. článek o zaměření třídy, proto nás celým rokem provází „Žlutý míček Hoppy“. Organizujeme mnoho mimoškolních aktivit navíc př. do muzeí, domu umění, knihovny, dětských herniček (Baby cafe, Jump arena, Bosonoha), enviromentálních výletů, edukačních programů, přespávání ve školce, akce s rodiči (Besídky s tvořivými dílničkami) karnevalů a oslav významných dnů, svátků a tradic, zkrátka chceme poslední rok ve školce dětem zpříjemnit a obohatit je o nové zážitky a vzpomínky

 

 1. třída - Pastelky

MOTTO : „...aby každý den byl barevný...“

Věkové složení: 5 - 7 let (předškoláci)

 

Jsme výtvarně zaměřená třída předškolních dětí. Zúčastňujeme se výtvarných soutěží, rádi kreslíme, malujeme, tvoříme, zkoušíme netradiční výtvarné techniky, hledáme krásu ve všem okolo sebe.

Provází nás panáček Duháček.

 

 1. třída – U koťátek

MOTTO: „Neotvíráme dětem dveře, ale pomáháme jim najít ten správný klíč, aby si otevřely samy.“

Věkové složení: 3 - 5 let.

 

Naším prvotním cílem je bezproblémové zvládnutí adaptace na nové prostředí a zvládnutí odloučení od rodičů. Učíme děti spolupracovat, komunikovat s dětmi i dospělými, tolerovat rozlišnosti mezi dětmi a respektovat dohodnutá pravidla. Děti se u nás naučí základním hygienickým návykům, samostatnosti při oblékání, stravování i hygieně, základům společenského chování a respektování ostatních. Budujeme u nich smysl pro povinnost a pořádek.           

Nabízíme činnosti podnětné a zajímavé, obsahově bohaté, v nichž děti nalézají jistotu, pocit bezpečí, radost a spokojenost., možnost projevovat se, bavit a zaměstnat se přirozeným dětským způsobem. S dětmi často chodíme do přírody, kde přirozenou formou rozvíjejí své pohybové schopnosti, enviromentální vnímání a lásku k přírodě.

 

 1. třída – Notička

Motto: Ch. W. Gluck „Hudba je jedním z nejlepších prostředků k probuzení citů“

Věkové složení: 5 – 7 let (předškoláci)

 

Jsme třída s hudebně dramatickým zaměřením, naším cílem je podněcovat v dětech radost z hudby, aby i dítě které nemá hudební talent, si rádo zazpívalo, zahrálo na hudební nástroj, účastnilo se hudebně pohybových i hudebně dramatických aktivit bez pocitu, že něco nezvládá. Proto využíváme pro činnost různorodé formy práce.  Během dne se snažíme zazpívat každý den, cvičíme při hudbě, tančíme, hrajeme rytmické hry a hry se zpěvem.

Využíváme také pohybu při hudbě spojeného se stylizací do určitého prostředí (hrad, moře, strašidelný les…) a pak následné spojení s výtvarnými činnostmi.

Součástí našeho působení jsou i poslechové činnosti a relaxační hudba, která pomáhá snižovat psychické napětí, koncentrovat myšlení a ovlivňovat řadu procesů v těle.

Veškeré naše hudebně pohybové aktivity jsou propojeny s dramatickými hrami, ve kterých děti přirozenou formou prožijí určité situace, se kterými se mohou setkat později v životě.

Činnosti prokládáme jazykovými chvilkami, protože víme, že děti v této oblasti zaslouží zvýšenou péči, z důvodu zhoršené kvality řečového projevu. Na třídě máme logopedického asistenta.

 

 1. třída – U berušek

Motto: „Pravé kořínky budoucího člověka vězí v dojmech dětství.“

Věkové složení: 5 – 7 let (předškoláci)

 

Když se řekne osmička,

rozzáří se očička.

Očka našich dětiček,

co užívají písniček.

Písniček a tancování,

učení a poznávání.

Koho by to napadlo,

že zvládnou také divadlo.

A až jednou budou velcí,

třeba budou slavní pěvci, herci.

A kdo tu s námi ten čas tráví?

No učitelky, od svítání.

Učitelky Barunka a Alenka,

úsměv, radost, dobré srdce je k nám jasná vstupenka.

Máme také naší Lenku,

tu nejlepší asistentku.

A ještě jednu informaci,

že k nám chodí předškoláci,

s nimi také mladší děti,

ne však o moc, pětiletí.

A tak tu všichni společně,

máme se jen báječně.

 

 1. třída - U včeliček

Motto: Robert Fulghum „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.“

Věkové složení: 4 – 5 let

 

My jsme děti, malé děti, 

my chodíme do školky.

Zpíváme si, povídáme, půjčujem si pastelky.

Stavíme a montujeme, venku všechno zkoumáme.

Zvědaví jsme, neposední, tak si VČELKY říkáme.

 

Postavy včeliček a včelích medvídků se objevují ve známých dětských pohádkách a příbězích a jsou průvodci i rádci. I nás ve třídě při různých činnostech provází Včelka Mája a včelí medvídci Brumla a Čmelda.

 V naší třídě se snažíme o to, abychom všichni společně vytvářeli příjemné prostředí a bylo nám tu dobře. Důležitou součástí je i motivace k vzájemné toleranci a ohleduplnosti k čemuž nám pomáhají stanovená pravidla.  Také využíváme metody a techniky formativního hodnocení, které jsou principem komunikace s dětmi ve třídě.

 

 1. třída - U motýlků

Motto:Všichni se tu máme rádi a jsme velcí kamarádi.

Ať je v naší třídě hezky, milo, veselo.

Ať se na sebe těšíme a pomáháme si a rádi sem chodíme.“

Věkové složení: 4 – 5 let

 

Když si jdeme povídat do komunikačního kruhu: 

Ať si holka nebo kluk,

udělej si s námi kruh,

zatleskej a zadupej,

kamarádům ruku dej.   

 

A jací jsme?

Desáťáci jsou fešáci, mají plno práce,

ráno vstanou, oblečou se a už jsou tu zase.

Je nás tady vážně plno, to se nechat musí,

povídáme, zpíváme si, každý všechno zkusí.

Malujeme, cvičíme si a rádi se máme,

Kdo nás vidí, posaďte se, i vám zazpíváme.        

 

A motýlci si říkáme proto, že vše děláme lehce, jemně, kamarádsky a s nadhledem.

Naše třída je barevná a motýl jako symbol proměny charakterizuje spoustu různých činností, které společně zažíváme.

 

 

 1. třída: U soviček

Motto: „Neotvíráme dětem dveře, ale pomáháme jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy.“

Věkové složení: 4 – 5 let

 

V naší třídě se rozletíme tak jako sovičky po lese vstříc novým zážitkům, učení, poznávání a porozumění. Pomáhá nám sovička Rozárka, která je spolu s paní učitelkami naším průvodcem ve vzdělávání. 

V průběhu roku do nabídky vzdělávacích činností zařazujeme například různé výukové programy, tematické výlety a exkurze, zpravidla odrážející aktuální roční období (ctíme tradice, svátky), karnevaly, vánoční a velikonoční tvoření rodičů s dětmi, "Mámo, táto, pojď si hrát" nebo besídku ke Dni matek. 

Pro snazší přechod mezi jednotlivými činnostmi a upevnění činností nás provázejí třídní rituály.

Naším cílem je navodit ve třídě příjemnou atmosféru, aby se dětem ve třídě líbilo a cítily se zde spokojeně a bezpečně.

 

 

 1. třída: U Rybiček

Motto: ,,Všechno, co opravdu potřebuji znát,  jsem se naučil v mateřské škole.“ Robert Fulghum                                                            

Věkové složení: 2,5 – 4 roky

 

Naší snahou je vytvořit příjemné klima pro adaptaci, kde jsou děti v pohodě jako rybky ve vodě.

Spolu si hrajeme, tvoříme, zpíváme a cvičíme. Učíme se nové věci, samostatnosti zejména v sebeobsluze, hygieně a stolování. Chválíme za úspěch, povzbuzujeme k jeho dosažení. Aby to šlo bez nehod, dodržujeme domluvená pravidla. Důležitý je pro nás každodenní pobyt venku, ale také procvičování jazyka pomoci říkadel. Když je nám občas smutno, pomůže plyšový kamarád z domova nebo naše třídní písnička:

,, V naší školce je nám skvěle, pořád se tu něco děje,

   pro holku i pro kluka zábava je veliká.

   Všichni se tu máme rádi a jsme spolu kamarádi,

   já a ty, ty a já, ve školce je moc prima.“

  Naším cílem je, aby děti chodily do školky rády a s úsměvem.“

 


 

Copyright © MŠ K.Štěcha. All Rights Reserved  |  kresba Branický graf.eteliér