Informace k provozu ve škol.roce 2021/2022

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
V době letních prázdnin bude naše mateřská škola v provozu

od 1.7. 15.7. 2022 a od 22.8. 31.8. 2022


V době od 18.7. 5.8.2022 provoz zajistí náhradní MŠ Větrná

V době od 8.8. 19.8. 2022 provoz zajistí náhradMŠ Papírenská

 

 

Provoz školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID - 19

·   Škola zahájí činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy

    se zvýšenými hygienickými opatřeními.

·   Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

·   Po vstupu do budovy použijte desinfekci.

·   Neprotahujte zbytečně předání a vyzvedávání dítěte.

·   Po vstupu do třídy si dítě důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem.

·   Dítě s příznaky jakéhokoliv onemocnění nebude do školy přijato.

    Při chronickém onemocnění či alergii musí zákonní zástupci odevzdat potvrzení

    od lékaře.

·   Při zjištění onemocnění během pobytu ve škole bude dítě od ostatních izolováno

    a bude neprodleně kontaktován zákonný zástupce dítěte, který je povinen si dítě

    z MŠ v co možná nejkratší době vyzvednout.

·   Každé dítě bude mít 1 roušku v podepsaném sáčku v šatně.

·   Dětem není povoleno nosit do MŠ z domova žádné hračky,

    výjimka platí pouze pro plyšovou hračku na lehátko, kterou si děti nebudou

    odnášet domů.

·   Stravování bude zajištěno v běžné podobě se zvýšenou mírou hygienických pravidel.

·   Aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách školy.

Děkujeme, že respektujete výše uvedené pokyny.

JÍDELNÍČEK