Informace k provozu ve škol.roce 2021/2022

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Podle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

Tyto lhůty nelze nijak zkrátit a to ani v případě negativního výsledku testu.

Celé znění opatření najdete zde  

 

Provoz školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID - 19

·   Škola zahájí činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy

    se zvýšenými hygienickými opatřeními.

·   Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

·   Po vstupu do budovy použijte desinfekci.

·   Neprotahujte zbytečně předání a vyzvedávání dítěte.

·   Po vstupu do třídy si dítě důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem.

·   Dítě s příznaky jakéhokoliv onemocnění nebude do školy přijato.

    Při chronickém onemocnění či alergii musí zákonní zástupci odevzdat potvrzení

    od lékaře.

·   Při zjištění onemocnění během pobytu ve škole bude dítě od ostatních izolováno

    a bude neprodleně kontaktován zákonný zástupce dítěte, který je povinen si dítě

    z MŠ v co možná nejkratší době vyzvednout.

·   Každé dítě bude mít 1 roušku v podepsaném sáčku v šatně.

·   Dětem není povoleno nosit do MŠ z domova žádné hračky,

    výjimka platí pouze pro plyšovou hračku na lehátko, kterou si děti nebudou

    odnášet domů.

·   Stravování bude zajištěno v běžné podobě se zvýšenou mírou hygienických pravidel.

·   Aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách školy.

Děkujeme, že respektujete výše uvedené pokyny.

JÍDELNÍČEK