Třída s hudebně dramatickým zaměřením

Bohatý tvořivý potenciál má každé dítě, a pokud mu k němu nezahradí přístup necitlivá kritika, je schopno tento potenciál v životě plně uplatnit, což mu přináší uspokojení, zdravé sebevědomí a radost.“ 

Z. Šimanovský

 

Cílem našeho snažení je, aby i dítě, které nemá hudební talent, si rádo zazpívalo, zahrálo na hudební nástroj, účastnilo se s námi hudebně pohybových aktivit bez pocitu, že něco neumí nebo nezvládá. Snažíme se děti získat pro hudební činnosti různorodými formami práce. Využíváme tyto činnosti během celého dne – snažíme se každý den si zazpívat. Osvědčilo se nám cvičení při hudbě, kdy děti slyší oblíbené písně (hrané na klavír nebo z magnetofonové nahrávky). Dochází tak k přirozenému zapamatování písně a procvičení rytmu. Hry s rytmem a pohybem jsou výborným „lékem“ pro hyperaktivitu dětí. Také řeč často procvičujeme ve spojení s rytmickými hrami.

Zkoušíme hrát na netradiční hudební nástroje, které si vyrobíme i na různé předměty. Tohoto pak využíváme při různých hrách se zpěvem nebo hře s písní jako námětu dramatického děje. Děti mají rády i hudební pohádky hrané učitelkou, a pak i dětmi. Vybíráme pro děti zajímavé tanečky a tancujeme i country tance. Využíváme také pohybu při hudbě spojeného se stylizací do určitého prostředí (hrad, moře, strašidelný les…), a pak následuje spojení s výtvarnými činnostmi. Součástí našeho působení jsou i poslechové činnosti a relaxační hudba, která pomáhá snižovat psychické napětí, koncentrovat myšlení a ovlivňovat řadu procesů v těle. Veškeré naše hudebně pohybové aktivity jsou propojeny s dramatickými hrami, ve kterých děti přirozenou formou prožijí určité situace, se kterými se mohou setkat později v životě.

 

JÍDELNÍČEK