Školní jídelna - náš tým

Vedoucí ŠJ Olga Švepešová 
Telefon 385 102 643
E-mail jidelna[@]mskstecha.cz 
Vedoucí kuchařka Miloslava Pechartová
Telefon 385 102 644
Kuchařka Květuše Kozová
Pracovnice provozu Dana Rambousová
Jitka Mikolášková
Milena Blahutová

JÍDELNÍČEK