4.třída

Třídní učitelky :   Tereza Hajšmanová 

                          Jana Rasochová    

Počet zapsaných dětí ve třídě: 24

Věk dětí: 5 - 6 let

     

Zaměření třídy - seznamování s AJ

 FOTOGALERIE 2022/2023 camera ikona 2

******************************************************************************************************

JÍDELNÍČEK