8.třída

Třídní učitelky :   Václava Šimková

                            Mgr. Alena Širůčková

Počet zapsaných dětí ve třídě: 24

Věk dětí: 5 - 6 let

Třída s hudebně dramatickým zaměřením

 FOTOGALERIE 2022/2023 camera ikona 2

*****************************************************************************************************

JÍDELNÍČEK