Třída s výtvarným zaměřením

V těchto třídách mají děti možnost seznámit se nejen s běžnými základními, ale i netradičními výtvarnými technikami. Vycházíme vždy z prožitků dětí a volíme přirozené náměty ze života lidí, zvířat, ať pohádkových či skutečných. Zpočátku provádíme různá grafická cvičení zaměřená na uvolnění jemné motoriky prstů a ruky, modelujeme s plastelínou i hlínou. Důležitá je práce s čárou a linií.


Každoročně tyto třídy reprezentují naší mateřskou školu účastí v různých výtvarných soutěžích. Děti se mohou spolu s učitelkami zapojit do estetického dotváření třídy a chodby mateřské školy vlastními výtvarnými projekty. Výtvarné práce našich dětí jsou prezentovány na veřejnosti ve výloze místní samoobsluhy. Zajímavá je pro děti i činnost, při které děti vyrábí předměty z umělých materiálů nebo z přírodnin. Věnujeme se také kolektivním výtvarným projektům zaměřeným k jednotlivým ročním obdobím. Při výtvarných hrách, se snažíme zajímavou formou rozvíjet u dětí koordinaci zraku a ruky důležitou pro rozvoj grafických schopností pro přípravu na psaní v 1.ročníku základní školy.
Vycházky s esteticky zaměřeným pozorováním okolí nejsou u nás výjimkou. Tím vším chceme u dětí rozvíjet výtvarné cítění, tvořivou vynalézavost, originalitu a fantazii, odvahu výtvarně se vyjádřit a seberealizovat a zároveň prožívat radostné pocity při tvořivé činnosti.