Seznámení s AJ

Seznamování se začátky anglického jazyka probíhá pro děti 5 – 6 leté cíleně dvakrát týdně se skupinkou deseti dětí, které mají osvojenou správnou výslovnost mateřského jazyka , po dobu 20 minut.

Číst dál...

Třída s výtvarným zaměřením

V těchto třídách mají děti možnost seznámit se nejen s běžnými základními, ale i netradičními výtvarnými technikami. Vycházíme vždy z prožitků dětí a volíme přirozené náměty ze života lidí, zvířat, ať pohádkových či skutečných. Zpočátku provádíme různá grafická cvičení zaměřená na uvolnění jemné motoriky prstů a ruky, modelujeme s plastelínou i hlínou. Důležitá je práce s čárou a linií.

Číst dál...

JÍDELNÍČEK